10-FAKTOR Medarbeiderundersøkelse

Sist oppdatert 4. januar 2019 09:49

Klikk på årshjulet for å komme til veiledere, maler og verktøy for hvordan vi arbeider med 10-FAKTOR i Karmøy kommune.

Årshjul, år 1

Har du spørsmål angående forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av resultatene av 10- faktor, ta kontakt med din personalavdeling. 

Helse- og omsorg: Siv Anita Lilleskog og Margareth Stokke Tangen

Oppvekst- og kultur: Linda Velle Sjøen og Gro Kristin Huus

Teknisk etat: Kjell Magne Tysvær og Mette Ask

Sentraladministrasjonen: Gyda Dickson og Marit Melhus Wik

KS´ og Kommuneforlagets nettside – 10faktor 

Denne nettsiden inneholder mye informasjon om 10 FAKTOR og de ti faktorene – blant eksempler fra andre kommuner og videoforedrag med Linda Lai. Gå til www.10faktor.no 

Klikk her for videopresentasjon av 10-FAKTOR KS´s medarbeiderundersøkelse