Har du prøvd å logge deg på forbedringssystemet?

Sist oppdatert 11. januar 2019 14:33

Vi opplevde dessverre noen utfordringer i starten med automatisk tilgang for alle til forbedringssystemet. MEN nå er det i orden!

Så hvorfor ikke sjekk det ut? Trykk her for å komme til forbedringssystemet

Som tidligere nevnt, så pågår det et arbeid med å overføre dokumentasjon (prosedyrer, sjekklister og lignende) over til forbedringssystemet. Det vil derfor ikke eksistere så veldig mye der nå, men gjerne gjør dere litt kjent i systemet. Og dersom det oppstår et avvik, en uønsket hendelse eller du bare ser at noe har forbedringsmuligheter – hvorfor ikke si i fra om det?