Innspill til forbedring i teknisk etat

Sist oppdatert 14. oktober 2019 14:08

Vi har i samarbeid med de tillitsvalgte etablert arbeidsgrupper hvor vi skal se på muligheter til forbedring i
teknisk etat høsten 2019. Dette er ikke for å finne innspill til kutt, men for å få til positive forbedringer.

Innspill til forbedringer i teknisk 2019