Fortsatt ledige plasser for kurs i klarspråk for saksbehandlere

Sist oppdatert 23. oktober 2019 12:48

Karmøy kommune arrangerer sammen med Haugesund, Tysvær og Vindafjord et kurs for kommunalt ansatte i klart språk.

Kurset arrangeres 8. november klokka 09.00-12.00. Det finner sted i UNI-Ks lokaler på Kvala, nord i Haugesund. Årets tema er saksdokumenter og dokumenter til politisk behandling.

Karmøy har 40 plasser på kurset, og i utgangspunktet er det prinsippet «første mann til mølla». Det koster ikke noe for den enkelte eller vedkommende arbeidsplass å delta (ut over den arbeidstida som går med).

Kommunene har som mål at kommunene skal kommunisere tydelig og med et språk som folk flest kan forstå. Mange synes det er vanskelig å forstå brev de får fra saksdokumenter som vi produserer. Det fører til at vi får mange unødvendige henvendelser. Men enda verre er det at det kan føre til at beslutninger tas på sviktende grunnlag – hvis ikke engang de folkevalgte fullt ut forstår hva som står i dokumentene.

Ofte benytter vi en «byråkratisk» skrivestil, er preget av tunge formuleringer og kompliserte lovtekster. Dette er et demokratisk problem. Klarspråk handler om å sette seg i lesernes sted og skrive så folk forstår.

Du melder deg på kurset her