Utfordringer med digitale personalmeldinger etter oppgradering

Sist oppdatert 25. oktober 2019 14:36

Etter at vi oppgraderte til siste versjon av Visma har det blitt noen utfordringer med digitale personalmeldinger.

Feilmelding ved ansettelse «Ny ansatt»

Ved innhenting av informasjon på «Ny ansatt» ved hjelp av navn og fødselsdato, eller fødselsnummer kommer av og til denne feilmeldingen opp når du trykker neste:  «Det er allerede registrert en bruker med denne e-postadressen». Vi har varslet Visma om saken og venter på løsning fra de. Mulige løsninger mens vi venter er:

  1. Hvis epost arbeid og epost lønnslipp er like, så kan epost lønnslipp fjernes. Dette vil ikke skape noe problem for ansatt da epost arbeid automatisk vil brukes hvis epost lønnslipp er tom.
  2. Endre litt på epost lønnslipp(for eksempel fra .com til .no) og deretter sende epost til saksbehandler personal som retter tilbake. 
Treghet i systemet

Det har oppstått treghet i systemet når ansatte skal søkes opp ved registrering av personalmelding. Prøv derfor å søke opp med navnet til personen du skal gjøre endringer på. Hvis du velger å avbryte en registrering vil du også måtte vente en stund til du kommer tilbake til det forrige bildet.