Grunnkurs – mediehåndtering

Sist oppdatert 4. november 2019 12:22

Målgruppen for dette innføringskurset – som avvikles 25/11, kl. 12.00 – er ledere og andre ansatte som har jevning mediekontakt. Hensikten med kurset er å formidle grunnleggende kompetanse når det gjelder mediehåndtering.

I første del av kurset vil kursholder presentere en del sentrale problemstillinger som grunnlag for samtale og refleksjon, mens kursdeltagerne få muligheter til å trene ferdigheter i en intervjusituasjon i del II av kurset. Kurset avsluttes med samtale og refleksjon i plenum. . Fokus vil være på hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er viktige i møtet med media.

Kursholder er informasjonsrådgiver Eivind Jahren.

For mer info og påmelding – se her.