Teknisk

Sist oppdatert 17. desember 2018 08:29

 

  • Administrasjon av statlige tilskuddsordninger vedrørende skogsdrift og skogbruks forvaltning
  • Drift og vedlikehold av offentlig vegnett, parkeringsplasser, kommuneveger, kaier og en del riks- og fylkesveger mot refusjon.
  • Drift av kommunens bilverksted og lager i Skudenes, Åkra, Kopervik (Bygnes) og på Tuestad (tidligere Tuestad skole).
  • Administrasjon av gatelys langs riks fylkes og kommunale veger.
  • Planlegging, utførelse og kontroll av mindre veg og trafikksikrings anlegg.
  • Drift og vedlikehold av park, idretts- og friluftsanlegg, herunder grøntanlegg ved kommunale bygg.
  • Skogsdrift og skogbruks forvaltning.
  • Naturforvaltning og naturmangfoldsaker

HMS/IA-gruppen

Navn Funksjon i gruppe
Michael Gräfe Sektorsjef
Odd Terje Stangeland Avdelingsleder, park nord
Roger Hjelmevold Avdelingsleder, park sør
Kjetil Merkesdal Avdelingsleder, verksted
Tom Bakke Avdelingsleder, veg
Vigleik Jansen Verneombud, Bygnes
Aksel Hevrøy Verneombud, Tuastad
Rino Andre Soltveit Verneombud, Skudenes/Åkra
Marit Nordtveit Ansattrepresentant
Anders L. Eie Ansatt representant

 


  • Mannskaps- og laglederskjema
  • Innrapportering om nye mannskaper gjøres på: