Påmelding til interne kurs

Sist oppdatert 13. desember 2018 15:15

Interne kurs for ansatte i Karmøy kommune

Interne kurs er for ansatte i Karmøy kommune og kjennetegnes ved at kommunen står som kursarrangør – og at vi i størst mulig grad benytter egne medarbeidere som kursholdere. Vi vet at det meste av den kompetansen ansatte i organisasjon trenger for å løse oppgaver og møte utfordringer, allerede finnes hos våre medarbeidere. Utfordringen blir å identifisere den verdifulle kompetansen – for så å spre denne kompetansen til de rette medarbeiderne på hensiktsmessige måter. Interne kurs – der det gis muligheter for samtale, refleksjon og ferdighetstrening – er gode tiltak i denne sammenheng. Etter hvert vil også digitale løsninger bli viktige supplement i arbeidet med å dele den verdifulle kompetansen i organisasjonen.

Klikk herog få en oversikt over interne kurs med muligheter for mer info og påmelding.