Forbedringsarbeid

Sist oppdatert 11. januar 2019 14:04

Karmøy kommune er i en overgangsfase hvor eksisterende kvalitetssystem som er levert fra KF blir erstattet med et forbedringssystem som er levert av Compilo. Forbedringssystemet vil dekke de funksjonene som kvalitetssystemet dekket, men på en bedre og mer brukervennlig måte. Rådmannen med sin utvidede ledergruppe har også vedtatt at systemet skal kalles et forbedringssystem for å synliggjøre systemets grunnleggende hensikt.