Gravide

Sist oppdatert 14. november 2018 13:53

Oppfølging av gravide

Karmøy kommune har som mål å øke arbeidsnærværet til gravide som er ansatt i kommunen.

Oppfølging av gravide skal skje etter samme prosedyrer som for alle ansatte.

Prosedyrer og skjema ligger under «Nærværsarbeid – prosedyrer».

 

Svangerskapspenger – informasjon og skjema fra Arbeidstilsynet.  NB! husk å sende kopi til lønn og registrere fraværet.

Temahefte fra Idebanken