Nærværsarbeid – prosedyrer

Sist oppdatert 24. juni 2019 15:24

Hovedprosedyrer

Prosedyre for forebygging av sykefravær

Prosedyre for oppfølging av sykefravær

 

Tilleggsprosedyrer

Prosedyre for planlegging og gjennomføring av dialogmøter

Prosedyre for planlegging og gjennomføring av nærværsutvalg

Prosedyre og logg for evaluering av arbeidsutprøving

Prosedyre ved egenmelding om sykefravær

 

Skjema

Dialogmøte 0

Kartlegging av arbeidsmuligheter

Oppfølgingsplan – infoside med linker til nav

Egenmelding om sykefravær

Søknad om permisjon uten lønn av helsemessige årsaker

Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd og BHT-honorar – dette tilskuddet er utgått fra 01.01.19.

Samtykkeerklæring

Søknad om unntak for arbeidsgiveransvar for sykepenger til gravid arbeidstaker
Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for arbeidstaker med kronisk sykdom

 

Tilleggsinformasjon

Samtalenotat fra NAV

Informasjon og sjekkliste for dialogmøte fra NAV

 

Brosjyrer NAV

Tidligere oppfølging av sykemeldte

Brosjyre om avventende sykemelding

 

Link til Nav. Klikk på BEDRIFT. Skjemaer for arbeidsgivere ligger i venstre kolonne, under selvbetjening.