Nærværsutvalg

Sist oppdatert 25. oktober 2018 09:56

Ansatte kan ha med seg tillitsvalgt eller en annen person i møtet dersom de ønsker det.

 

Nærværsutvalg for Oppvekst- og kulturetaten:

– Rådgiver Borghild Lindeflaten, 52857345, borghild.lindeflaten@karmoy.kommune.no

Nærværsutvalg Teknisk etat:

– Personalkonsulent Mette Ask, 52857122, 97409992, mse@karmoy.kommune.no

– Konsulent Bodil Netland, 52857259, 41519121, bne@karmoy.kommune.no

Nærværsutvalg Helse- og omsorgsetaten

– Personalkonsulent Anita Rojas, telefon 52857383, aro07@karmoy.kommune.no

Nærværsutvalg for sentraladministrasjonen

– Konsulent Lise Skår, 52857417,gls@karmoy.kommune.no