Seniorpolitikk

Sist oppdatert 12. august 2019 10:08

Ekstra ferieuke fra 60 år – etter ferieloven

Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret, skal gis ekstraferie på 6 virkedager. Deles ekstraferien, kan arbeidstaker bare kreve å få fri så mange arbeidsdager som vedkommende normalt har i løpet av en uke. Mer info i ferieloven.

Samlet ferie blir da 6 uker.

 

Ekstra friuke fra 62 år

 • Arbeidstakere gis en ekstra uke fri fra og med fylte 62 år. Avtalen inngås skriftlig for 1 år om gangen.  Avtaleperioden blir da fra fødselsdato og 1 år fram. Ved kortere perioder enn 1 år, avkortes antall fridager forholdsmessig.
 • Friuken kan tas i enkeltdager og skal da tilsvare antall dager arbeidstakeren har i en normal/gjennomsnittsuke dersom antall dager varierer fra uke til uke.
 • Tidspunktet må avtales med leder.
 • Friuken avvikles i løpet av avtaleperioden. Den kan ikke utbetales eller overføres.

Registrering i Visma: bruk kode 5023 Seniorfri – Stempling: bruk kode for permisjon med lønn.

Samlet ferie blir 6 uker samt en friuke.

Eksempler:

 • A blir 62 år 1. mai 2015 og inngår avtale med intensjon om å forsette 1 år til, dvs til 30. april 2016. A jobber 80 % stilling, 4 dager pr uke. A har da 4 dager som kan benyttes til seniorfri fram til 30. april 2016.
 • B blir også 62 år 1. mai 2015, men ønsker å ta ut hel pensjon fra 1. september. Avtalen blir da avkortet til å gjelde for 4 måneder. B jobber 100 % stilling og antall dager fri blir da 2 (5 dager x 4/12=1,67 – vanlige avrundingsregler benyttes).
 • C blir 65 år 1. oktober og har ingen planer om å slutte. C jobber 100 % stilling, 5 dager pr uke. Det inngås avtale fra 1. januar 2015 og fram til 31. desember 2015. (Forrige avtale ble avsluttet 31.12.14 da daværende ordning utgikk. Ny avtale starter dermed 01.01.15).

I tilfelle sykefravær:

Hensikten med en ekstra friuke er å bidra til at seniorer som VIL og KAN arbeide, skal fortsette i arbeid. Dette forutsetter at atbeidstaker er på arbeid. Når det forekommer lengre sykefraværsperioder, må det derfor gjøres endringer i inngått avtale.

 • Det inngås ikke ny avtale om friuke når den ansatte er fullt sykemeldt.
 • Allerede inngått avtale opphører når sammenhengende sykefravær overstiger 3 måneder.
 • Det kan inngås ny avtale når arbeidstaker blir friskmeldt.
 • Ved delvis sykefravær må avtalen revurderes.
 • Friuken kan ikke tas ut i perioder hvor arbeidstaker er fullt sykemeldt.

 

Individuell pensjonsveiledning fra KLP

Ansatte kan avtale tid for individuell pensjonsveiledning fra KLP, mer info.

 

Pensjonistlønn

Alderspensjonister kan engasjerers på pensjonistvilkår. Fra 01.05.14 kan afp-pensjonster som mottar afp etter pensjonsordningens ordinære regler (mer info i HTA), også engasjeres på pensjonistvilkår.

Det er mulig å kombinere fast ansettelse med pensjonislønn.

Pr 01.05.18 er timelønnen kr 201 pr. faktisk arbeidet time. Utover dette utbetales lørdags- og søndagstillegg, helge- og høytidstillegg og kvelds- og nattillegg. Se hovedtariffavtalen kap. 1, pkt 12.5, for mer informasjon om vilkår. Det må inngås ny arbeidsavtale for dem som går over på pensjonistvilkår.

Kontaktpersoner er personalmedarbeidere i etatene.

 

Medarbeidersamtale med seniorelement

Sluttintervju ved AFP-uttak