Kontakt

Sist oppdatert 11. februar 2019 13:39

Kontaktperson for seksjon for fagopplæringen og andre eksterne kontakter:

Marit Melhus Wik

Personalkonsulent ved sentraladministrasjonen
Dir. nr: 52857318
E- post: mmw@karmoy.kommune.no

Kontaktpersoner på etatene for lærlingene:

Gro Kristin Huus

Konsulent ved oppvekst- og kulturetaten
Dir. nr: 52 85 73 17
E- post: gkh01@karmoy.kommune.no

Mette Ask

Konsulent ved teknisk etat
Dir. nr: 52857122
E- post: mse@karmoy.kommune.no

Anita Rojas

Konsulent ved helse- og omsorgsetaten
Dir nr: 52857383
E- post:aro07@karmoy.kommune.no

Postadresse:
Karmøy Kommune
Rådhuset
4250 Kopervik