Lærling i Karmøy kommune

Sist oppdatert 11. februar 2019 13:34

Lærlingordningen i Karmøy skal tilby læreplasser til å kvalifisere elever fra videregående skole til et fag- og svennebrev. Dette gjøres innenfor fag som det til en hver tid vil være behov for i kommunen og som en kan gi opplæring i.

Karmøy kommune har for tiden en godkjent ramme for inntak av 42-43 lærlinger pr. år, hvorav 3-4 plasser settes av til lærlinger med behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Dersom det ikke er søkere for særskilt tilrettelagt opplæring, vil plassene kunne benyttes til ordinære læreplasser.
Ordinær læretid for lærlingene er på 2 år, dette tilsvarer inntil 84-86 lærlinger i kommunale virksomheter til en hver tid.

Karmøy kommune har lærlinger innenfor helsearbeiderfaget, barn- og ungdomsarbeiderfaget, kontor- og administrasjonsfag, IKT- servicefag, gjennvinningsfag, byggdrifterfaget, anleggsgartnerfaget.