Fagforening/verneombud

Sist oppdatert 11. desember 2018 15:18

Under verneombud får du opplyst hvem som er hovedverneombud i kommunen og en oversikt over verneombud i Karmøy kommune. Videre vil du under fagforeningsoversikt få opplysninger om blant annet din fagforening.