Verneombud

Sist oppdatert 1. november 2018 09:57

Nedenfor følger oversikt over hovedverneombud og verneombud i Karmøy kommune

Aina Ånensen har 80 % stilling som hovedverneombud i Karmøy kommune.

Kontorsted og tider:

Hovedverneombudet har kontor i kinobygget, 2. etg.,

Aina har kontortid hver mandag, tirsdag og onsdag (0800-1500), torsdag og fredag varierende.

Telefon

Aina:           Kontortlf (528)45842.  Mobilnr 40 40 50 86.

E-post

Aina            aia@karmoy.kommune.no

Verneombud i etatene

Verneombud teknisk etat og rådhuset

Verneombud oppvekst og kultur

Verneombud helse og omsorg

Det er utarbeidet en plakat til oppslag på arbeidsplassene.  Legg inn informasjon om hvem som er
verneombud, kontaktinformasjon m.m.

Verneombudplakat

Avtaleskjema mellom verneombud og arbeidsgiver

Vernerundeskjema