Verneombud

Sist oppdatert 28. mai 2019 07:54

Nedenfor følger oversikt over hovedverneombud og verneombud i Karmøy kommune

Aina Ånensen har 100 % stilling som hovedverneombud i Karmøy kommune.

Kontorsted og tider:

Hovedverneombudet har kontor i kinobygget, 2. etg.,

Telefon

Aina:           Kontortlf (528)45842.  Mobilnr 40 40 50 86.

E-post Aina:            aia@karmoy.kommune.no

For informasjon om verneombud i etatene, se forbedringssystemet.

Det er utarbeidet en plakat til oppslag på arbeidsplassene.  Legg inn informasjon om hvem som er
verneombud, kontaktinformasjon m.m.

Verneombudplakat

Avtaleskjema mellom verneombud og arbeidsgiver

Vernerundeskjema