AKAN

Sist oppdatert 27. mars 2019 08:21

Mål for Akan arbeidet i Karmøy kommune

  • Rus- og spillefritt arbeidsmiljø i hele kommunen.
  • At arbeidstakere som har eller er i ferd med å utvikle rus- og spill problemer får bistand til å mestre dette.

Akan-arbeidet forankres i et gjensidig forpliktende samarbeid mellom ledelsen og de ansatte i virksomheten.

Akan- system er et viktig bidrag i bedriftenes arbeid med å styrke et helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidsmiljø.

Karmøy kommunes politikk for rus- og spilleavhengighet:

Bruk av rusmidler og spill i arbeidstiden er i strid med arbeidsreglementet og aksepteres ikke. Det samme gjelder bruk av rusmidler og spill utenfor arbeidstiden slik at det medfører fravær, eller at arbeidet ikke utføres tilfredsstillende. Lederne har hovedansvaret for at rus- og spillpolitikken gjennomføres.

 

Retningslinjer og skjema finner du i forbedringssystemet.