Svømming

Sist oppdatert 21. november 2018 11:15

Fast ansatte i Karmøy kommune har anledning til gratis bading i Karmøyhallen (AMU 02.07.08).

Mer utdypende informasjon

Svømmehallenes åpningstider