Helse og omsorg – Organisasjonen

Sist oppdatert 20. desember 2018 13:35

 

 

Navn  Tittel Telefon
Nora Olsen-Sund Kommunalsjef helse og omsorg 52 85 71 08
 

Sektor helse

Aslaug Irene Skjold Helsesjef 52 85 73 56
 

Sektor omsorg

Bodhild Eriksen Omsorgssjef 52 85 73 64
 

Sektor administrasjon

Sigurd Gjerdevik Sektorsjef administrasjon (HO) 52 85 71 69
Jarle Reinertsen rådgiver 52 85 73 67
Tove Rosseland Kvalitetsrådgiver 52 85 73 53
Christian Bergquist Jurist 52 85 71 07
Bess Sætre Konsulent 52 85 71 06
Paula Nordbø IT-koordinator 52 85 71 66
Arve Ubøe Rohde Rådgiver 52 85 71 54
Jan Inge Worum Spesialrådgiver 52 85 73 54
Kristine Tveit Rådgiver 52 85 73 69
Yeleni Madsen IT-konsulent 52 85 72 95
Reidun Kvinnesland Leder bestillerkontor 52 81 01 32
Åslaug Edvinson Driftsleder vaskeri og renhold 52 81 22 16
Gunnhild Koch Driftsleder kjøkken 52 81 22 14
 

Sektor personal

Siv Anita Lilleskog Sektorsjef personal (HO) 52 85 72 03
Margareth S. Tangen Personalrådgiver 52 85 72 83
Nina Ferkingstad Personalkonsulent 52 85 71 09
Jens Bremnes Personalkonsulent 52 85 72 11
Anita Tjøsvoll Rojas Personalkonsulent 52 85 73 83
Andreas Voraa Personalkonsulent 52 85 73 52