Kommunens verdier – respekt, ansvar og kvalitet

Sist oppdatert 29. oktober 2018 13:24

Kommunens verdier respekt, ansvar og kvalitet skal gjennomsyre lederskap og medarbeiderskap på alle nivåer. Intensjonen er at alle kommunens ansatte skal ha et eierforhold til verdiene og at de skal etterleves i det daglige arbeidet. Verdiene skal fungere som rettesnor for våre vurderinger, valg og handlinger. Det handler både om hvordan den enkelte leder og medarbeider utfører jobben sin og hvordan vi jobber sammen. Du kan lese mer om kommunens verdier her.